Η ELBISCO έλαβε την πιστοποίηση «TÜV AUSTRIA CoVid Shield» στο επίπεδο “Excellent” από την TÜV AUSTRIA Hellas, για την πολιτική και τα μέτρα που εφαρμόζει, με σκοπό την πρόληψη της εισδοχής και της διασποράς της νόσου του κορονοϊού στις εγκαταστάσεις της.

Η πιστοποίηση δόθηκε μετά από διαδικασία επιθεώρησης, στη βάση μιας σειράς κριτηρίων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, τη διάθεση επαρκών πόρων και μέσων, τους μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά και τη διαρκή επικαιροποίηση της πολιτικής της,  σύμφωνα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες των αρχών.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ELBISCO, κος Ν. Βουδούρης, με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και της πιστοποίησης, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Στην εταιρεία διαχειριζόμαστε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, με κύριο μέλημα την ασφάλεια, την υπευθυνότητα, τον σεβασμό στους ανθρώπους μας και στις οικογένειές τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Η πιστοποίηση «TÜV AUSTRIA CoVid Shield» επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας σε αυτή την προσπάθεια».

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «TÜV AUSTRIA CoVid Shield» αναπτύχθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της επιχειρηματικής συνέχειας. Αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαθέτουν χώρους συνάθροισης, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους.