Η εταιρεία HELLAGRO S.A. επαναπιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 22000:2018 από την TÜV AUSTRIA Hellas για την αποθήκευση και διακίνηση υλικών συσκευασίας για τρόφιμα. Με την επαναπιστοποίηση, επιβεβαιώνεται η πραγματοποίηση συνεχών αυστηρών ελέγχων στα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα, ενώ επιδιώκεται καθημερινά η διασφάλιση της άριστης ποιότητας των υλικών που παρέχει, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του τελικού καταναλωτή.

Η εταιρία HELLAGRO Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2001 στην εμπορία και προώθηση υλικών βιομηχανικής συσκευασίας, συσκευασίας τροφίμων και προϊόντων αγροτικών εφαρμογών και είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 από την TÜV AUSTRIA Hellas. Παρέχει ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις, ικανοποιώντας τόσο τις απαιτήσεις των πελατών της, όσο και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer