Η Βιολογική Παραγωγή ως μορφή πιστοποιημένης γεωργίας, μπορεί και τεκμηριώνει το σύνολο σχεδόν εκείνων των χαρακτηριστικών στα οποία βασίζονται οι σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα σε όλη την Ευρώπη, όπως η ποιότητα, η ασφάλεια των παραγωγών και καταναλωτών, καθώς και η αειφορία του περιβάλλοντος.

Ιδίως μάλιστα τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουν παράλληλα και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, απόρροια της τοπογραφίας και του κλίματος της χώρας μας, μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό όχημα ανάκαμψης της αγροτικής οικονομίας.

Και αποκλειστικά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται ευκαιρίες στήριξης του χώρου, όπως αυτή του Μέτρου 11 που βρίσκεται μόλις ένα βήμα από την ολοκλήρωσή του.

Συγκεκριμένα δε, το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου 2017 με αρχική διάρκεια έως και τις 22 Φεβρουαρίου, έλαβε μικρή παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Ενώ όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του οποίου κατατίθενται οι αιτήσεις στήριξης των υποψήφιων Βιοκαλλιεργητών, οι αιτήσεις ενδιαφέροντος ήδη ξεπερνούν κατά πολύ τις 20.000.

Γεγονός που μόνο ως ενθαρρυντικό μπορεί να χαρακτηριστεί για την ενίσχυση του κλάδου της βιολογικής γεωργίας, που γεννά παράλληλα υψηλές υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Την ίδια στιγμή, ενέργειες όπως αυτή της ιχνηλάτησης των Βιολογικών Προϊόντων που εισάγονται στην Ευρώπη από Τρίτες χώρες, μέσω του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού εισαγωγής από το σύστημα TRACES της ΕΕ, δύνανται να θωρακίσουν την βιολογική παραγωγή, αλλά και να ενισχύσουν το αίσθημα αξιοπιστίας και αυθεντικότητας των βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές. Και δίχως αμφιβολία, τα σημεία αυτά αποτελούν διαχρονικά, το στόχο για την καταξίωση της διαφοροποίησης των ποιοτικών αυτών προϊόντων στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 19 Απριλίου 2017 ξεκινά η μεταβατική περίοδος των έξι μηνών προς την πλήρη εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2016/1842 που αφορά στην παρακολούθηση της διαδρομής των βιολογικών προϊόντων αλλά και στην επάρκεια των ελέγχων κατά την εισαγωγή τους, προκειμένου να βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα των βιολογικών προϊόντων και να μειώσουν τις πιθανότητες απάτης.

To TRACES είναι ένα πολυγλωσσικό εργαλείο ηλεκτρονικής διαχείρισης για όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπόρων, τροφίμων, ζωοτροφών και φυτών.

Κύριος στόχος του είναι να ψηφιοποιήσει το σύνολο της διαδικασίας πιστοποίησης και των συνδεδεμένων με αυτή διαδικασιών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εμπορικών μερών, αλλά και των Αρχών ελέγχου, επιταχύνοντας παράλληλα τις διοικητικές διαδικασίες.

Η TUV AUSTRIA HELLAS, έχοντας ήδη εξέχουσα θέση στη συνείδηση των καλλιεργητών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων, είναι έτοιμη να ενισχύσει τις προσπάθειες παλαιών, αλλά και νέων βιοκαλλιεργητών, όσο και των επιχειρήσεων παρασκευής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων, μέσω των υψηλών υπηρεσιών της στον Έλεγχο και την Πιστοποίηση, αλλά και να εγγυηθεί για την προστιθέμενη αξία του σήματός της.

(Εισηγητής: Κων/νος Μαυρόπουλος)

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer