Η Express Cleaning – Facility Services έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της, πιστοποιήθηκε με το Σχήμα της TÜV AUSTRIA CoVidShield, στο επίπεδο Principal αποδεικνύοντας έμπρακτα την ανάπτυξη κατάλληλων και επαρκών μηχανισμών, για την αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς του ιού.
Η Express Cleaning – Facility Services ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Καθαρισμού, Απολυμάνσεων – Απεντομόσεων – Μυοκτονιών, Φύλαξης, καθώς και τις Τεχνικές Υπηρεσίες.