Η Ιδιωτική παθολογική κλινική Ευαγγελίστρια Α.Ε. είναι η πρώτη κλινική στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield, επίπεδο High, με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία των νοσηλευόμενων καθώς και του ιατρικού-νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού της, έναντι στην πανδημία της νόσου COVID19.

Η κλινική Ευαγγελίστρια Α.Ε., εξειδικευμένη στη νοσηλεία και στη φροντίδα των χρονίως πασχόντων ασθενών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και στο πλαίσιο της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, αποφάσισε να λάβει την εν λόγω πιστοποίηση με στόχο:

✔ Την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εισροής, μετάδοσης και διασποράς του Covid-19 στις εγκαταστάσεις της

✔ Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης έναντι της πιθανής έκθεσης των ασθενών και του προσωπικού της κλινικής (ακούσια ή εκούσια) στον Covid-19

✔ Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών Covid-19 με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε σχέση με άτομα τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως οι εργαζόμενοι, συνεργάτες, προμηθευτές πελάτες, επισκέπτες και άλλα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, σε όλες τις φάσεις δραστηριότητας της κλινικής.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer