Η Κλινική Μαιευτήριο Λητώ, μέλος του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, Hellenic Healthcare Group (HHG), είναι η 1η ιδιωτική κλινική που έλαβε το σήμα ελέγχου “Covid Check” από την TÜV AUSTRIA Hellas, έπειτα από αξιολόγηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού.
Με προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ασθενών και συνοδών όσο και των συνεργατών ιατρών και του προσωπικού της Κλινικής, για την απόδοση του Σήματος “Covid Check”, πραγματοποιήθηκε αναλυτική επιθεώρηση και αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται, πάντα σε πλήρη εναρμόνιση με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, για την μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του ιού στις εγκαταστάσεις της.
Το Σχήμα “Covid Check” καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να είναι πάντα εναρμονισμένος με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες όπως αυτές ορίζονται από τους αρμόδιους και θεσμικούς Φορείς Υγείας, για την πρόνοια της πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του COVID-19 στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
Δείτε περισσότερα για την υπηρεσία εδώ https://buff.ly/2TYJAxy