Η Manifest – Facility Management Services πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 22301:2019 από την TÜV AUSTRIA Hellas.
Η Manifest – Facility Management Services, με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, αναδεικνύει την ετοιμότητά της, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες που παράγουν αξία για τη λειτουργία της και διασφαλίζει την επιχειρηματική της συνέχεια.