Η Manifest – Facility Management Services πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 22301:2019 από την TÜV AUSTRIA Hellas.
Η Manifest – Facility Management Services, με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, αναδεικνύει την ετοιμότητά της, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες που παράγουν αξία για τη λειτουργία της και διασφαλίζει την επιχειρηματική της συνέχεια.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer