Άλλη μία πιστοποίηση έλαβε η THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ, του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, από την TÜV AUSTRIA Hellas!

Η THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 45001:2018, κατόπιν της πρόσφατης επιτυχημένης αξιολόγησης που της διενεργήθηκε. Επίσης επαναξιολογήθηκε για το πρότυπο ISO 50001: 2018 και επιτηρήθηκε για τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, επιτυχώς.

H THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ  ιδρύθηκε το 2010, αναλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες των τεχνικών υφασμάτων του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. Σήμερα η εταιρεία παράγει τεχνικά υφάσματα και νήματα / ίνες PP. Η μεγάλη ανάπτυξή της στηρίζεται στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της καθώς και στην εξατομικευμένη εξυπηρέτησή τους, στην καινοτομία και στην εφαρμογή τελευταίων τεχνολογιών.