Η TÜV AUSTRIA Hellas, με την πολυετή εμπειρία της στην πιστοποίηση επιχειρήσεων τροφίμων, ανέλαβε ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο “TheFSM” -The Food Safety Market (Horizon 2020) την εκτενή και εμπεριστατωμένη αναγνώριση των επιχειρησιακών εκείνων παραμέτρων που επηρεάζουν την ασφαλή και ελεγχόμενη ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών, που συνδέονται με την πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων τους, μεταξύ των εμπλεκόμενων της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.
Το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει θα επικυρωθεί δια των πραγματικών καθημερινών επιχειρηματικών αναγκών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό τομέα, ώστε να αποτελέσει θεμελιώδες συστατικό για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών “TheFSM”.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “TheFSM” έχει με τη σειρά της ως στόχο να καταστεί ένα εργαλείο φιλικό για τον χρήστη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην αλυσίδα τροφίμων, αλλά και αξιόπιστο για τις παρεχόμενες επεξεργασμένες πληροφορίες που θα παρέχει, στους φορείς ελέγχου ή και πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις του, επισκεφθείτε τη σελίδα μας https://buff.ly/37qTIQC και τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Έργου “TheFSM” https://buff.ly/2TFlGar

TÜV AUSTRIA Hellas, holding long and intensive experience in auditing and certification of food business, undertook as a key Partner and in the context of the European Project “TheFSM” – The Food Safety Market (Horizon 2020), to identify extensively and thoroughly, those operational parameters that affect a safe and controlled channel for exchanging critical information related to food safety certification within the food supply chain.
The result will be validated based on the real daily business needs of the companies in the Agri-food sector to be a fundamental component for the architecture of the electronic information management platform “TheFSM”. This electronic platform subsequently aims to become both a user-friendly tool for the companies involved in the food chain, and a reliable data source for the food authorities and the certification bodies.
For more information about the project and its activities follow TÜV AUSTRIA Hellas and visit the websites https://buff.ly/31Ongqa and https://buff.ly/2TFlGar

Σχόλια