Η TÜV AUSTRIA HELLAS, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων στην Ελληνική αγορά, συμμετείχε ως Χορηγός στην 2η Ημερίδα για την Ασφάλεια των Ανελκυστήρων, που πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ), την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο κος Παναγιώτης Κοντούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων της TÜV AUSTRIA HELLAS, αναφέρθηκε στα οφέλη της εφαρμογής των ελέγχων ασφαλείας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τους νέους και υφιστάμενους ανελκυστήρες, αλλά και στα αδύνατα σημεία της νομοθεσίας και της εφαρμογής της. Επεσήμανε την απουσία σημαντικών μέτρων ασφαλείας στην ισχύουσα υπουργική απόφαση ΦΕΚ2604/Β/2008 σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ81.80 καθώς και την αναγκαιότητα να ελεγχθούν το συντομότερο από Αναγνωρισμένο Οργανισμό οι πολλές δεκάδες χιλιάδες υφιστάμενοι (σε λειτουργία) ανελκυστήρες στη χώρα μας που παραμένουν απιστοποίητοι. Επίσης πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις – βελτιώσεις των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα μας.

Βασικοί ομιλητές της ημερίδας ήταν ο πρώην Υπουργός Μεταφορών της Γαλλικής κυβέρνησης κ. Gilles de Robien και ο κ. Philippe Lamalle, απερχόμενος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανελκυστήρων (ELA), οι οποίοι αναφέρθηκαν σε καλές πρακτικές και παρέθεσαν στοιχεία ερευνών για τη χρήση και την ασφάλεια των ανελκυστήρων στην Ευρώπη, στοχεύοντας στη μελέτη και υιοθέτησή τους από τους Ελληνικούς φορείς. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια ανοικτή συζήτηση όλων των συμμετεχόντων σχετικά με τις ενέργειες της επόμενης μέρας για την εναρμόνιση των ελληνικών πολιτικών ασφαλείας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Στην ημερίδα και στο εταιρικό stand παρευρέθη πλήθος στελεχών της TÜV AUSTRIA HELLAS αλλά και ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Καλλιάς, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι χρέος της TÜV AUSTRIA HELLAS να συμμετέχει και να στηρίζει πρωτοβουλίες φορέων, όπως τη σημερινή της ΠΕΤΑΚ, που αναδεικνύουν σοβαρά θέματα ασφάλειας και σχεδιάζουν πολιτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Η συχνότητα των σοβαρών ατυχημάτων σε ανελκυστήρες στην Ελλάδα και το γεγονός ότι μεγάλο πλήθος εξ αυτών παραμένουν απιστοποίητοι ως προς την ασφάλειά τους, δεν πρέπει απλά να μας ανησυχεί αλλά να μας οδηγήσει στην άμεση υιοθέτηση σύγχρονων Ευρωπαϊκών πρακτικών. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε με την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας στο να ξεπεραστούν χρόνια προβλήματα και αδυναμίες και να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο».