Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαπίστευση της TÜV AUSTRIA HELLAS από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για τις νέες εκδόσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015, πρότυπα που οι επιχειρήσεις σταδιακά ενσωματώνουν, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις των νέων εκδόσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS είχε ήδη εξασφαλίσει τη δυνατότητα να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει των αναθεωρημένων εκδόσεων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, μέσω του μητρικού διεθνούς οργανισμού TÜV AUSTRIA και με διαπίστευση από το Αυστριακό Συμβούλιο Διαπίστευσης πλήρες μέλος της ΕΑ (European Accreditation) και της συμφωνίας MLA (Multilateral Agreement) των Φορέων Διαπίστευσης. Στο πλαίσιο όμως της στρατηγικής της στόχευσης, για διαρκή ανάπτυξη, αναβάθμιση και εμπλουτισμό των υπηρεσιών της, επέλεξε να προχωρήσει και στην διαδικασία διαπίστευσής της από τον ελληνικό Ε.ΣΥ.Δ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer