Η TÜV AUSTRIA HELLAS μέσω της NES (Near East Services), εταιρείας με την οποία έχει στρατηγική συνεργασία στην Αίγυπτο ολοκλήρωσε την επιθεώρηση στο Arabian Oils, Grains and Chemicals Complex ( AFOFCO) Terminal στο λιμάνι Al-Arabiya, στην πόλη Suez της Ερυθράς Θάλασσα στην Αίγυπτο. Οι δραστηριότητες επιθεώρησης κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα τομέων:

 • Καταγραφή την τρέχουσα κατάσταση του Terminal.
 • Αξιολόγηση της κατάστασης της εγκατάστασης
 • Αποτύπωση του ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων
 • Έλεγχος της εγκατάστασης
 • Έλεγχος και επιθεώρηση των αρχείων συντήρησης και προηγούμενων αρχείων επιθεωρήσεων
 • Έλεγχος και αξιολόγηση Υγείας και Ασφάλειας
 • Έλεγχος και επαλήθευση του μηχανισμού Ποιότητας
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος και επαλήθευση.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει κερδίσει μια σημαντική και ηγετική θέση στην αγορά της Αιγύπτου μέσω των συνεργατών της που έχουν έδρα το Κάιρο, προσφέροντας στην τοπική αγορά το ευρύ φάσμα του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης, καθώς και σε βιομηχανικές που αφορούν στα κύρια λιμάνια της χώρας. Σήμερα, το όνομα της TÜV AUSTRIA στην Αίγυπτο είναι συνώνυμο με την υψηλότερη τεχνική ικανότητα, την αμεροληψία και υψηλή αξιοπιστία.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer