Ο Όμιλος Ευρωκλινικής – Euroclinic Group, προχώρησε στη δημοσίευση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022. Η νέα έκθεση περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και τα προγράμματα που πραγματοποίησε ο Όμιλος το προηγούμενο έτος, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Με αφορμή την έκδοση της Έκθεσης ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευρωκλινικής, κ. Νικόλας Πλακόπητας, δήλωσε:
«Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε την ετήσια έκθεση κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Ευρωκλινικής. Η έκθεση αυτή αποτυπώνει τις δράσεις μας για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ως Όμιλος, πιστεύουμε ότι έχουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, υλοποιούμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεχή προσπάθεια και δέσμευσή μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.»
Η δημιουργία της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της εταιρίας Grant Thornton Greece, ενώ τα στοιχεία της έκθεσης επαληθεύθηκαν από την TÜV AUSTRIA Hellas, διασφαλίζοντας στο μέγιστο την αξιοπιστία τους.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer