Η TÜV AUSTRIA HELLAS, στα πλαίσια των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει στις επαληθεύσεις Κοινωνικών Απολογισμών, επαλήθευσε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 του ομίλου ΧΑΛΚΟΡ, διενεργώντας όλους τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ, με ηγετική θέση στην Ελλάδα στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας χαλκού και διακρίσεις τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά, επέλεξε να υιοθετήσει το επίπεδο Β+ της έκδοσης G3.1 της διεθνούς πρωτοβουλίας GRI για την έκδοση κοινωνικών απολογισμών. Η επαλήθευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της διαρκούς δέσμευσης του ομίλου ΧΑΛΚΟΡ για προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και προσφορά στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και αποδεικνύει εμπράκτως ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής του κουλτούρας. Η TÜV AUSTRIA HELLAS παραμένει στην πρώτη γραμμή στον τομέα των επαληθεύσεων κοινωνικών απολογισμών, υποστηρίζοντας τις εταιρείες που εναρμονίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω έμπειρων και άρτια καταρτισμένων επαληθευτών.