Η TÜV AUSTRIA HELLAS επαλήθευσε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, μετά από μία σειρά επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων σε όλες τις βασικές εγκαταστάσεις του Ομίλου σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Φορέας Πιστοποίησης και Επαλήθευσης TÜV AUSTRIA HELLAS ανέλαβε την επαλήθευση των στοιχείων που δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο Απολογισμό, διενεργώντας δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών δεδομένων, καθώς και συναφών διαδικασιών και συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στην Ελλάδα και από τους σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επέλεξε πρωτοπορώντας, να υιοθετήσει τη νέα έκδοση G4, της διεθνούς πρωτοβουλίας GRI για την έκδοση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων της επιλογής comprehensive του GRI-G4 και αποδεικνύοντας έτσι την πάγια στρατηγική του για έμφαση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον, ο Απολογισμός καλύπτει τις αρχές και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου (UN Global Compact -Advanced Level), καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για τον πετρελαϊκό κλάδο (GRI-Oil & Gas Sector Supplement). Η επαλήθευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 από την TÜV AUSTRIA Hellas προσδίδει στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια ακόμη περισσότερο κύρος και αξιοπιστία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η TÜV AUSTRIA HELLAS πρωτοπορεί στον τομέα των επαληθεύσεων κοινωνικών απολογισμών ως αποτέλεσμα της μεγάλης τεχνικής επάρκειάς της στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διαθέτοντας άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαληθευτές.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer