Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την επαναπιστοποίηση της Βιοκλινικής Αθηνών και της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης, του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με τα πρότυπα ISO 9001 και ΕΝ 15224. Τα ολοκληρωμένα πρότυπα που αφορούν στη διαχείριση  ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κλινικών με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas συμβάλλουν  σημαντικά στην μακροπρόθεσμη βελτίωση του επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Ομίλου για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο νευραλγικό τομέα της Υγείας.

Tο πρότυπο ISO 9001, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως σχετικά με την διαχείριση ποιότητας, συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης καθώς και στην βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, το πρότυπο EN 15224 αποτελεί εξειδικευμένο πρότυπο, που αφορά στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο χώρο της Υγείας και απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως κλινικές, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.

Σημειώνεται ότι, το πολλαπλασιαστικής αξίας πρότυπο EN 15224 με την σφραγίδα της TÜV AUSTRIA Hellas καλύπτει τις νέες απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων, αυξάνοντας  την οργανωτική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Η Διευθύντρια Βελτίωσης Ποιότητας του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, κα Μαρία Γερμενή αναφέρει : «Το σύστημα ποιότητας ISO 15224 είναι ένα ειδικό πρότυπο συστήματος διαχείρισης ποιότητας αμιγώς για φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στις οποίες και προσδίδει προστιθέμενη αξία. Κύριος στόχος των Βιοκλινικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης από την εφαρμογή του είναι η παροχή ασφάλειας των ασθενών και η διαχείριση των κινδύνων μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και δεικτών παρακολούθησης. Η παράλληλη εφαρμογή των προτύπων ISO 15224 και ISO 9001 στη Βιοκλινική Αθήνας και στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων έχοντας ως βασικές αρχές την εστίαση στον ασθενή, τη συνεργασία όλων των τομέων για ποιότητα μέσω της πληροφόρησης καθώς και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν. Ο συνδυασμός και εφαρμογή των δυο προτύπων αποδεικνύει τη δέσμευση της ηγεσίας των κλινικών του Ομίλου σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο παροχής συνεχώς καλύτερων υπηρεσιών υγείας».

Η Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas, κα Μαρία Αγαπητού, δήλωσε: «Στην TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και Ιδιωτικά Σχήματα Πιστοποίησης παρέχοντας σε Επιχειρήσεις του τομέα της Υγείας υψηλών προδιαγραφών διαπιστευμένες υπηρεσίες. Με την πιστοποίηση της Βιοκλινικής Αθηνών και της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης με τα πρότυπα ISO 9001 και ΕΝ 15224 συμβάλλουμε απτά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον χώρο της Υγείας, που αποτελεί διαχρονικά, σημαντικό πυλώνα για την Κοινωνία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, κ. Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με την επιτυχή  επαναπιστοποίηση της Βιοκλινικής Αθηνών και Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης από τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίησης της χώρας μας, με απαιτητικά πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών όπως το ΕΝ 15224 και το ISO 9001, αποδεικνύει στην πράξη πως εφαρμόζει επιτυχημένα, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης για τους κλινικούς κινδύνους και έμπρακτα δείχνει το υπεύθυνο και αειφόρο αποτύπωμα του ομίλου συνεισφέροντας στην υγεία και ευημερία της κοινωνίας. Συγχαρητήρια στην διοίκηση και σε όλους τους συντελεστές!». 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer