Αποτελεί τον πρώτο έλεγχο Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ που γίνεται στην Ελλάδα

H TÜV AUSTRIA HELLAS, ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης και πρωτοπόρος σε τεχνογνωσία και τεχνική επάρκεια σε μονάδες αποτέφρωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, πραγματοποίησε την επιθεώρηση και αξιολόγηση της Μονάδας Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), που ανήκει στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Η αξιολόγηση αυτή που είναι η πρώτη που γίνεται για μονάδες αποτέφρωσης στην Ελλάδα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια της βέλτιστης διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η TÜV AUSTRIA HELLAS, ως ανάδοχος, ανέλαβε τον έλεγχο του Φορέα Λειτουργίας ως προς τη λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεών του προς τον ΕΔΣΝΑ, καθώς και των υποδομών που υφίστανται. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς επιτόπιοι έλεγχοι, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις των εξής σημείων: Μονάδες Ζύγισης & Πύλης Ραδιενεργών, Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης & Ταινίες Μεταφοράς, Μονάδες Καύσης & Καυσαερίων. Κτιριακές Εγκαταστάσεις & Λοιποί Χώροι, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας, Πρόγραμμα Συντήρησης της Μονάδας, Μέτρηση Απόδοσης Μονάδας, Συμμόρφωση της εγκατάστασης και λειτουργίας με την ΑΕΠΟ και την Εθνική Νομοθεσία. Επίσης, διενεργήθηκε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όλων των σχετικών εγγράφων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η αξιολόγηση, που διενεργήθηκε από έμπειρους και ειδικευμένους επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA HELLAS, ολοκληρώθηκε με την παράδοση στον κύριο του έργου ολοκληρωμένης έκθεσης αξιολόγησης.

Ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA HELLAS, σε σχετική του δήλωση τόνισε: «Το έργο αυτό , που υπενθυμίζω ότι γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναδεικνύει την τεχνογνωσία της TÜV AUSTRIA HELLAS σε ένα αντικείμενο η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση του οποίου έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζουμε με επιμονή και σοβαρότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, που στηρίζουν κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας»

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer