Πρόσφατα, η TÜV AUSTRIA Hellas επιθεώρησε και πιστοποίησε με επιτυχία το Εθνικό Δορυφορικό και Τεχνολογικό Κέντρο της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βάσει του ISO 27001 για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις πληροφορίες του και την ασφάλεια αυτών.

Το Εθνικό Δορυφορικό και Τεχνολογικό Κέντρο της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί την επιστημονική υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας, ανήκει στο ερευνητικό ίδρυμα ‘KACST’ King Abdulaziz City for Science and Technology. Το KACST είναι ανεξάρτητος επιστημονικός οργανισμός που εποπτεύεται απευθείας από τον πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας και σήμερα απασχολεί περισσότερο από 2.500 εργαζόμενους. Έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης, το Εθνικό Δορυφορικό και Τεχνολογικό Κέντρο της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τα άριστα σχόλια και τη διεθνή φήμη για τα οποία είναι ήδη γνωστό σχετικά με το επίπεδο υπηρεσιών στον τομέα της έρευνας. Επίσης, η TÜV AUSTRIA Hellas εκπαίδευσε τα στελέχη του Ιδρύματος το Δεκέμβριο του 2012 σε πενθήμερο σεμινάριο για τους επικεφαλής επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σχετικά με το ISO 9001:2008 ( IRCA approved) στις εγκαταστάσεις του KACST.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA Hellas είναι διαπιστευμένος οργανισμός από το ΕΣΥΔ για το πρότυπο ISO 27001, πλέον του προτύπου ISO 9001. Η διαπίστευση για το ISO 27001 σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και τη συνέπεια που διαπνέει την TÜV AUSTRIA Hellas, επιβεβαιώνει τη δυναμική θέση της στη Μέση Ανατολή και στις Αραβικές χώρες στην αγορά των επιθεωρήσεων και των πιστοποιήσεων των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.