Η TÜV AUSTRIA Hellas περήφανη για την συμμετοχή της στο μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  / ΑΠΕ στην Ελλάδα!

Την 1η Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε από την «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» η εξαγορά του ισχυρού χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων που θα κατασκευάσει η Γερμανική εταιρεία «JUWI», στην περιοχή της Κοζάνης.

Το εν λόγω έργο πρόκειται να έχει καθοριστική συμβολή στον εθνικό στρατηγικό στόχο για απολιγνιτοποίηση, αλλά θα επιτρέψει και την ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου για ουσιαστική διείσδυση στις ΑΠΕ.

Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, συνολικής ισχύος 204 MW, στο οποίο η Δ/νση Βιομηχανικών Ελέγχων της TÜV AUSTRIA Hellas θα είναι αρωγός στην υλοποίησή του, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου που περιλαμβάνει τον έγκριση όλων των μελετών του έργου, την ενδελεχή επιθεώρηση του κατά τη διάρκεια της κατασκευής και την τελική παραλαβή.