Η TÜV AUSTRIA Hellas αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες της πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων προχώρησε στην επέκταση της δραστηριότητάς της καλύπτοντας και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας σχετική διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. και έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 599/14.03.2013).

Με την επέκταση της δραστηριότητας της και στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων η TÜV AUSTRIA Hellas:

  • παρέχει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε εταιρείες και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων ξεκινώντας από την πρωτογενή παραγωγή (AGRO 2.1-2.2, AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, GLOBALG.A.P. για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ιχθυοκαλλιέργειες, Βιολογικά Προϊόντα) μέχρι και τη μεταποίηση (BRC, BRC-IOP, IFS, IFS LOGISTICS, IFS BROKER, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, Βιολογικά Προϊόντα).
  • παρέχει υπεύθυνες, αμερόληπτες και αξιόπιστες υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε έναν κρίσιμο κλάδο για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια και την τεχνογνωσία των πιστοποιημένων επιθεωρητών της.
  • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα μέσω του κύρους της εγκυρότητας και της αναγνωρισιμότητας του σήματος της TÜV AUSTRIA Hellas