Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποίησε διευθύνσεις της Alpha Bank σε Ελλάδα και Ρουμανία καθώς και τις εταιρίες Alpha Supporting Services και Alpha Leasing, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22301, για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζουν.

Το πρότυπο ISO 22301 είναι το διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και βελτίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας. Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση ο Όμιλος της Alpha Bank αποδεικνύει αφενός την ικανότητα και ετοιμότητα του να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης και αφετέρου τη δέσμευσή του για τη συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες του, μέσω των καταστημάτων του, τόσο στην Ελληνική Επικράτεια όσο και στη Ρουμανική.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, από τους πρώτους διαπιστευμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.Δ. για το ISO 22301, έχει στο ενεργητικό της πλήθος επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων διαχείρισης χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, εμπορικών και άλλων εταιρειών, όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η Alpha Bank συγκαταλέγεται σε αυτούς.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer