Η πρώτη αλυσίδα καταστημάτων που πιστοποιείται με το νέο Πρωτόκολλο Πιστοποίησης

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, πιστοποίησε την αλυσίδα καταστημάτων Kaufland Bulgaria με το νέο Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Safety on Shelf». Η Kaufland Bulgaria με έδρα την Σόφια είναι η πρώτη αλυσίδα καταστημάτων που συμμετείχε στην διαδικασία ελέγχου διαδικασιών και λειτουργίας, και έλαβε το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από την TÜV AUSTRIA Hellas. Η Kaufland Bulgaria έχοντας υπό την διαχείριση της 63 Hypermarkets σε όλη την επικράτεια της γειτονικής μας χώρας, αποτελεί την premium αλυσίδα καταστημάτων του ομίλου Schwarz Group, στον οποίο ανήκει και η αλυσίδα καταστημάτων Lidl.

Συγκεκριμένα, η Kaufland Bulgaria έλαβε την πιστοποίηση «Safety on Shelf» για δυο ετικέτες κιμά, τις “Brey!” και “Chef Butcher”, ύστερα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα λειτουργίας των καταστημάτων μέσω του υβριδικού συστήματος επιθεωρήσεων. Έτσι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέπεια των ελεγχόμενων χώρων και διαδικασιών στις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας που θέτει το νέο Πρωτόκολλο Πιστοποίησης.

Το εν λόγω Πρωτόκολλο Πιστοποίησης δημιουργήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas, έχοντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη tailormade υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της καταγραφής και ανάλυσης εξειδικευμένων επιχειρηματικών αναγκών, οι οποίες μπορούν να μετουσιωθούν σε σημαντικά εργαλεία ελέγχου προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την δημιουργία μηχανισμού επικύρωσης της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών.

Ο Dimitar Kraev, Διευθύνων Σύμβουλος της ATC ET Bulgaria OOD, αποκλειστικού συνεργάτη της TÜV AUSTRIA στη Βουλγαρία δήλωσε σχετικά: «Στην TÜV AUSTRIA λέμε συχνά ότι η πιστοποίηση είναι θέμα κουλτούρας. Η ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας και της ασφάλειας των διαδικασιών οδηγεί αναπόφευκτα στη βελτίωσή τους, και στην παροχή ενός ακόμη υψηλότερης ποιότητας τελικού προϊόντος. Πιστεύουμε ότι η πιστοποίηση των προϊόντων της Kaufland Bulgaria με το Ιδιωτικό Πρότυπο της TÜV AUSTRIA Hellas, “Safety on Shelf” είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της κουλτούρας για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διάθεσης τροφίμων».

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνοντας Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas τόνισε: «Με μεγάλη χαρά η TÜV AUSTRIA Hellas, πιστοποίησε με το νέο Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Safety on Shelf», την πρώτη αλυσίδα καταστημάτων στη γειτονική μας χώρα. Είμαστε περήφανοι που μέσα από την ανάπτυξη αυτού του πρωτοποριακού Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα φρέσκα και μη συσκευασμένα τρόφιμα που διαθέτουν οι αλυσίδες τροφίμων, διατηρούν το επίπεδο ασφάλειάς τους. Η πιστοποίηση «Safety on Shelf» που αποδόθηκε στην Kaufland Bulgaria υπογραμμίζει την ασφάλεια στον τρόπο λειτουργίας τις αλυσίδας καταστημάτων και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων της».

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer