Πρόσφατα, η TÜV AUSTRIA Hellas προχώρησε σε πιστοποίηση της M-STAT. Η M-STAT επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε, βάσει των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 27001:2005, για την Διαχείρισης Ποιότητας των υπηρεσιών της καθώς και για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών. Η M-STAT είναι τεχνική εταιρία που ιδρύθηκε το 2001 με έδρα την Αθήνα από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών και καναλιών επικοινωνίας. Η M-STAT μέσω της πιστοποίησης των δύο αυτών συστημάτων, έχει αναπτύξει την τεχνική υποδομή για να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας σε θέματα κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου. Το πελατολόγιο της M-STAT περιλαμβάνει επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφόρων κλάδων και διαστάσεων και σήμερα θεωρείται μια από τις πρωτοπόρους στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.