Η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τη δεύτερη επιτήρηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 50001.

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Η ΡΑΕ με το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, που εφαρμόζει στο κτίριό της από τα τέλη του 2013 και έχει τη σφραγίδα πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, αποδεικνύει τη συμβολή της στην εθνική, αλλά και παγκόσμια προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η ΡΑΕ, μέσω της διετούς εφαρμογής του Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, κατάφερε να επιτύχει ενεργειακές εξοικονομήσεις της τάξης του 48% στην κατανάλωση Φυσικού αερίου και της τάξης του 21% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.Δ. για το ISO 50001 και σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, αναλαμβάνει πλήρως την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, καθοδηγώντας επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων και τη λήψη αναγκαίων μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας. Το γεγονός ότι το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης του κτιρίου της ΡΑΕ αποτελεί παράδειγμα καλής ενεργειακής πρακτικής στη χώρα μας, αναδεικνύει ταυτόχρονα τον σημαντικό της ρόλο της TÜV AUSTRIA HELLAS στο έργο αυτό.

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer