Η TÜV AUSTRIA Hellas συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία Agrohellas S.A., προχώρησε στην επιτυχή αξιολόγηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμου 2019/1009 (Fertilizing Products Regulation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά, του προϊόντος 46-0-0 LIMUS, Ουρία με αναστολέα Ουρεάσης, με τη σχετική σήμανση CE.
H TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί το μοναδικό Κοινοποιημένο Φορέα (Ν 0906) στην Ελλάδα και έναν από τους λίγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαθέτει πλήρες πεδίο Διαπίστευσης για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όλων των τύπων προϊόντων λίπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/1009.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer