Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την εταιρεία Agrohellas S.A., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 1009/2019 (Fertilizing Products Regulation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της Ε.Ε. στην αγορά.
Η Agrohellas S.A. είναι απο τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμου 1009/2019 (FPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα λίπανσης με γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, κυκλοφορώντας στην Ελληνική και Ευρωπαϊκη αγορά το προϊόν λίπανσης 46-0-0 PREMIUM NBPT, Ουρία με αναστολέα Ουρεάσης, με τη σχετική σήμανση CE.
Η Agrohellas S.A. πρόκειται για μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 στις Καστανιές Έβρου. Κύριοι άξονες δραστηριότητας της είναι η επεξεργασία και παραγωγή λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ζωοτροφών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης και στον Έβρο. Η Agrohellas S.A. κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του αγροδιατροφικού κλάδου. Το εκτενές δίκτυο πωλητών και καταστημάτων της εταιρείας καλύπτει και εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με πλάνα για διαρκή επέκταση σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Διατηρώντας μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, η Agrohellas Α.Ε. παράγει μία μεγάλη γκάμα λιπασμάτων που εξασφαλίζουν την άριστη θρέψη των φυτών και οδηγούν στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού αποτελέσματος. Κάνοντας χρήση ποιοτικών πρώτων υλών και ενσωματώνοντας στην παραγωγική διαδικασία των λιπασμάτων τεχνολογίες αιχμής, δημιουργεί προϊόντα θρέψης με ομοιομορφία μεγέθους, σχήματος και ειδικού βάρους.