Το ΛΗΤΩ, Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Ε., μέλος του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, Hellenic Healthcare Group (HHG), αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001:2015 και για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, EN 15224:2016, από την TÜV AUSTRIA Hellas, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας της Κλινικής.

Η πιστοποίηση της Κλινικής, τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης Νομοθεσίας, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών, την εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων, την αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας, την επαρκή κατάρτιση του προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση της κλινικής απόδοσης.

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, δήλωσε : «Με τη λήψη των πιστοποιήσεων ISO 9001:2015 και EN 15224:2016 επισφραγίζεται ότι το ΛΗΤΩ, στα 52 χρόνια λειτουργίας του, συνεχίζει να ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, για σεβασμό στον ασθενή, συνέπεια και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Καθημερινό μέλημα του συνόλου του προσωπικού μας, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλη την οικογένεια καθιστώντας το ΛΗΤΩ, κέντρο αναφοράς στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα».