Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2016. Με την εν λόγω πιστοποίηση τεκμηριώνεται ότι το ΜΗΤΕΡΑ πληροί στο σύνολο τις απαιτήσεις του προτύπου στην «Παροχή Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας», σε όλους τους τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών του, καθώς και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Επίσης, δεσμεύεται για την ασφάλεια του ασθενούς, την έγκαιρη & κατάλληλη φροντίδα του καθώς και την προσβασιμότητά του.

Ο Δ/νων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ανέφερε χαρακτηριστικά : Το ΜΗΤΕΡΑ, ως η μεγαλύτερη ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για όλη την οικογένεια και κάθε ηλικία, επενδύει καθημερινά στην ποιότητα και στην ασφάλεια των ασθενών της, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας.

Το ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζει επίσης Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA Hellas.