Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022, ως Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών και την προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων του Οργανισμού. Αυτή η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, παρέχοντας εμπιστοσύνη στους πελάτες της, ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή.
Επίσης, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ανανέωσε την πιστοποίησή της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer