Πρόσφατα, η TUV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε το Συνεταιρισμό Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.) για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτικού Δικαίου, μέλη του οποίου μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το Καταστατικό του, φυσικά και νομικά πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρακτορείων παιχνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή/και άλλων παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας (Ο.Δ.Ι.Ε.- Κρατικά Λαχεία).

Μεταξύ άλλων, διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες στο ευρύ κοινό μέσω των καταστημάτων του Συνεταιρισμού και εν γένει εκπροσωπεί τα μέλη του για την καλύτερη διαπραγμάτευση όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας με κρατικούς και μη φορείς.

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Σ.Ε.Π.Π.Π στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των μελών του.