Κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το 2010 ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, με σκοπό να επαναπροσανατολίσει την παγκόσμια κοινότητα προς τη διαφύλαξη του πλούτου της ζωής – της βιοποικιλότητας – στο σύνολο του πλανήτη.

Δυστυχώς, ο στόχος που είχε τεθεί από την Ευρώπη για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν επιτεύχθηκε. Για το λόγο αυτό, στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος, που έγινε το Μάρτιο 2010 στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε μια μεγάλη κοινή προσπάθεια για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, με παράλληλη προώθηση της αποκατάστασής της σε διεθνές επίπεδο ως το 2020.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας που παρατηρείται σήμερα στον πλανήτη, οφείλεται στο ότι ο εντατικός ρυθμός εκμετάλλευσης της φύσης από τον άνθρωπο δεν συμβαδίζει με το ρυθμό εξέλιξης και ισορροπίας της φύσης. Βασικές αιτίες που απειλούν τη βιοποικιλότητα είναι:

  • Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων
  • Η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους από φυτοφάρμακα
  • Η ερημοποίηση των εδαφών.
  • Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων από τα συστήματα εντατικής γεωργικής παραγωγής
  • Η εξάπλωση ξενικών ειδών.
  • Η κλιματική αλλαγή.

Η εφαρμογή προτύπων, όπως τα AGRO 2-1, 2-2 για τη διαχείριση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και η εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008 για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και Κανονισμών αποκτά μεγαλύτερη εγκυρότητα όταν συνοδεύεται από πιστοποίηση του αντίστοιχου Συστήματος Διαχείρισης ή/και προϊόντος από ένα αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS.