Με μεγάλη επιτυχία, οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA Hellas πρόσφατα συμμετείχαν στο GLOBALGAP Summit στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Το συγκεκριμένο συνέδριο διοργανώθηκε για 11η φορά από τη GLOBALGAP και συγκέντρωσε περισσότερο από 400 συμμετέχοντες από την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση μέχρι και την αποθήκευση και διανομή των τροφίμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV AUSTRIA Hellas συμμετείχε σε ένα από κεντρικά πάνελ των ομιλητών παρουσιάζοντας τις εμπειρίες της TÜV AUSTRIA Hellas από την πρώτη πιστοποίηση βάσει του σχετικού προτύπου της GLOBALG.A.P. / IFA 4.0 Aquaculture BASE για την ιχθυοκαλλιέργεια, που έγινε στην Ελλάδα.

Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετείχε στο συγκεκριμένο συνέδριο στο πλαίσιο των προσπαθειών της για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την αναγνώρισή της στο διεθνές πρότυπο GLOBALG.A.P. / IFA 4.0 Aquaculture BASE, ως “Provisional Certification Body” (http://www2.globalgap.org/cb-profiles/9000.html)

Το πρότυπο GLOBALG.A.P. / IFA 4.0 Aquaculture BASE αφορά στην πιστοποίηση προϊόντος και εστιάζεται στα στάδια της ιχθυογέννεσης και της εκτροφής χωρίς όμως να παραλείπονται η συσκευασία και οι πωλήσεις. Η TÜV AUSTRIA Hellas κατέχει ήδη την κορυφαία θέση στη χώρα μας στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ παράλληλα της έχει ανατεθεί από τη Foodplus GmbH και έχει ήδη ολοκληρωθεί η μετάφραση και τεχνική απόδοση του προτύπου Aquaculture BASE στην Ελληνική γλώσσα.

Να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA Hellas ακόμη είναι αναγνωρισμένος πιστοποιητικός οργανισμός για τα Fresh Fruits & Vegetables από το GLOBALGAP.