Η TÜV AUSTRIA HELLAS, στο πλαίσιο της ενεργούς δραστηριοποίησής της στη Μέση Ανατολή και με την πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία της στον τομέα της Ποιότητας, ανέλαβε την εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης της Παλαιστίνης, ως Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιώργος Κόκκινος, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης της TÜV AUSTRIA HELLAS, πραγματοποίησε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα (διάρκειας 15 ημερών συνολικά) για την κατάρτιση των αρμόδιων στελεχών στο αντικείμενο της ποιότητας, τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνικές επιθεώρησης βάσει και του Διεθνούς Προτύπου ISO 19011. Η εκπαίδευση αυτή αποτελούσε βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία και συγκρότηση Επιθεωρητών στην Παλαιστίνη, στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ποιότητας.

Επισημαίνεται ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS θα συμβάλει περαιτέρω στις δράσεις του Οργανισμού Τυποποίησης της Παλαιστίνης και στην περαιτέρω επιμόρφωση των στελεχών του.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer