Η TÜV AUSTRIA HELLAS υπήρξε Υποστηρικτής του Food Safety Conference 2015, την πρώτη συνάντηση για την ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν νέες, εξελιγμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα διατροφικά ατυχήματα.

Την TÜV AUSTRIA HELLAS εκπροσώπησε στο Food Safety Conference 2015 ο κ. Χαράλαμπος Αγγελούδης, Διευθυντής Πιστοποίησης, ο οποίος παρουσίασε, στη θεματική ενότητα «Ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας σε Τρόφιμα και Ποτά κατά την διαδικασία παραγωγής τους», την ομιλία του με θέμα: “Ασφάλεια τροφίμων & Πιστοποίηση – Νέες τάσεις και δεδομένα”.

Το 1st Food Safety Conference ανέδειξε τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές που εφαρμόζονται από κορυφαίες εταιρίες, με στόχο την Ασφάλεια Τροφίμων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, παράγοντα υψίστης σημασίας για τη προστασία της υγείας των καταναλωτών. Στελέχη της Βιομηχανίας τροφίμων, Ακαδημαϊκοί και θεσμικοί φορείς συμμετείχαν με ομιλίες προκειμένου αφενός να προβάλουν και να συζητήσουν τρέχοντα θέματα και αφετέρου να ενημερώσουν για καινοτόμες λύσεις και προκλήσεις του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. Στο πλαίσιο αυτό, η TÜV AUSTRIA HELLAS, κατέχοντας σήμερα κορυφαία θέση στις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις στην Ελληνική αγορά στον κλάδο των Τροφίμων, συμβάλλει συνεχώς στην αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρέχοντας διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.