Η TÜV AUSTRIA Hellas στα πλαίσια της συνεχούς διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανακοινώνει την έναρξη της δραστηριοποίησης της στο πεδίο της έγκρισης τύπου οχημάτων σε συνεργασία με την TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE. H μεγάλη και μακρόχρονη τεχνική εμπειρία της TÜV AUSTRIA στο πεδίο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων ως μια από τις παραδοσιακές μακραίωνες δραστηριότητές της, καθώς και η σοβαρή υποδομή, η τεχνική επάρκεια των μηχανικών-επιθεωρητών οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη πραγματική τεχνική εμπειρία στο πεδίο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων
της TÜV AUSTRIA και της TÜV AUSTRIA Hellas εγγυώνται υψηλής ποιότητας τεχνικό αποτέλεσμα.

Η TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE, θυγατρική του μητρικού ομίλου TÜV AUSTRIA, είναι εξουσιοδοτημένη από το Υπουργείο Μεταφορών/Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων/ Τμήμα Εγκρίσεων Οχημάτων ως Τεχνική Υπηρεσία για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ:
– μεμονωμένων (ΥΑ 20279/1411/12/6.3.2013) και
– μικρής σειράς (ΥΑ 22177/1521/12/6.3.2013)

Στο πλαίσιο αυτό, η TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE πραγματοποιεί την επιθεώρηση των οχημάτων και εκδίδει τη σχετική έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας η εγκριτική αρχή (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων) δύναται ακολούθως να εκδώσει την αντίστοιχη έγκριση τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χαρά Διαμαντοπούλου, τηλέφωνο: 2105220920, εσωτ. 110, e-mail: xara.diamantopoulou@tuvaustriahellas.gr.

(*) Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις
Συνημμένα αρχεία:

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο pdf:  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.pdf

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer