Η UCI Greece Loan Management Services πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 αποδεικνύοντας ότι διαχειρίζεται με ασφάλεια σημαντικά στοιχεία, όπως οικονομικές πληροφορίες, πνευματική ιδιοκτησία, στοιχεία υπαλλήλων ή πληροφορίες που έχει για την επίτευξη του έργου της.

Η UCI Greece Loan Management Services, έχει σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις.

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών μπορείτε να δείτε εδώ.