O ΕΦΕΤ με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. πρωτ. 4019 / 16-03-2015, επιχειρεί να προσεγγίσει ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων περί της ιχνηλασιμότητας, οι οποίες θα αποτελούν και το βασικό εργαλείο για τις Αρχές, στα πλαίσια των ελέγχων τους, αναφορικά με τη διερεύνηση φαινομένων απάτης στα τρόφιμα (food fraud).

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι δύναται να αντιμετωπιστούν αδυναμίες στην αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης του τροφίμου, όπου μια πληροφορία μπορεί να αποκρυβεί, να αντικατασταθεί ή εν γένει να «αλλοιωθεί».

Οι ουσιώδεις παράμετροι στις οποίες θα βασίζονται υποχρεωτικά οι έλεγχοι των Αρχών, πέραν της διασταύρωσης της ροής της γενικής & ειδικής πληροφορίας για τα τρόφιμα, θα είναι:

  • Ο ποσοτικός έλεγχος όλων των υλών που συμμετέχουν στην παραγωγή ενός προϊόντος, καθώς και των βοηθητικών υλών και ιδιαιτέρως των πρόσθετων, των αρτυματικών υλών, αλλά και των υλικών συσκευασίας που βρίσκονται σε επαφή με το τρόφιμο.
  • Ο έλεγχος των ισοζυγίων, που στην περίπτωση τροφίμων ζωικής προέλευσης θα απαιτεί και την αξιοποίηση των αρχείων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων της εγκατάστασης.
  • Η εξέταση των συνοδευτικών εγγράφων όλων των υλών και υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί (πχ. τιμολόγια, δελτία αποστολής, πιστοποιητικά, CMR, δηλώσεις συμμόρφωσης κτλ)
  • Ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας της πληροφορίας που φέρει το τελικό προϊόν (πχ. επισήμανση), του οποίου κρίσιμο σημείο θα αποτελεί η εξακρίβωση της αξιοπιστίας της πληροφορίας.

Με το εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται επίσης η σπουδαιότητα ώστε το σύστημα της ιχvηλασιμότητας των επιχειρήσεων τροφίμων να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να παρακολουθείται η φυσική ροή των προϊόντων της, καθώς η εμπειρία των Αρχών από προηγούμενα έτη φανερώνει ότι η ιχνηλάτηση της εμπορικής ροής μέσω τήρησης τιμολογίων δεν είναι επαρκής για την παρακολούθηση της φυσικής ροής των προϊόντων.

Παράλληλα, γίνεται μνεία στην υποχρέωση των υπευθύνων κάθε επιχείρησης να μπορούν να αιτιολογούν στις Αρχές, το χρόνο διατήρησης των αρχείων ιχνηλασιμότητας ανάλογα με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων που παράγουν, ιδίως όταν αυτός είναι μικρότερος των 5 ετών που αποτελεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τήρησης των εμπορικών εγγράφων για φορολογικούς ελέγχους.

Βρείτε αναλυτικότερα τις απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στο έγγραφο υπ. αριθμ. πρωτ. 4019 / 16-03-2015 του ΕΦΕΤ.

(Εισηγητής : Ανδρέας Σουλιώτης)