Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχοντας πλέον εδραιωθεί και αποκτήσει διακριτό ίχνος ποιότητας και αξιοπιστίας και στο χώρο της πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, έλαβε πρόσφατα την επέκταση της διαπίστευσής της από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και για το πεδίο των Βιολογικών Υδατοκαλλιεργειών και καλλιέργειας Φυκιών.

Η επέκταση αυτής της διαπίστευσης της TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελούσε επιβεβλημένη ανάγκη, στα πλαίσια της πολιτικής του Οργανισμού για την έμπρακτη συνδρομή στην τόνωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της παροχής των διεθνώς αναγνωρισμένων υπηρεσιών και πιστοποιητικών της. Άλλωστε, σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας όπως είναι αυτός των υδατοκαλλιεργειών – ιχθυοκαλλιεργειών, η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει ηγετική παρουσία μέσω των συνεργασιών της με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις του χώρου.

Παράλληλα, μέσω της προώθησης της πιστοποίησης των Υδατοκαλλιεργειών και των καλλιεργειών Φυκιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Βιολογικής Γεωργίας (Καν.ΕΚ 834/2007), ενισχύεται ο σημαντικός στόχος της εν γένει επέκτασης των συστημάτων αειφόρου διαχείρισης τα οποία σέβονται το περιβάλλον και στοχεύουν περαιτέρω στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τον άνθρωπο.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS με την επέκταση της διαπίστευσής της στις Βιολογικές Υδατοκαλλιέργειες και τα Φύκη, διαθέτει ένα από τα πληρέστερα portfolio υπηρεσιών πιστοποίησης για τον αγροδιατροφικό τομέα σε διεθνές επίπεδο και δικαιολογεί συνεχώς τον ορισμό της Ελληνικής εταιρείας ως focal point του TÜV AUSTRIA Group για την χάραξη στρατηγικής στον εν λόγω τομέα παγκοσμίως.