Η VIOMAL S.A., πρωτοπόρος βιομηχανία στον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων ρολού και σήτας αλουμινίου στην Ελλάδα και θυγατρική της ElvalHalcor Α.Ε., δεσμεύεται να επιδεικνύει ευθύνη και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία μέσω της πρόσφατης πιστοποίησης της  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 από την TÜV AUSTRIA Hellas.

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 καθώς και η επαναπιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021, επιβεβαιώνουν την προσήλωση και προτεραιότητα της VIOMAL σε θέματα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer