Η ΥΑΔΕΣ Facility Services σεβόμενη τους εργαζόμενούς της και τους πελάτες της, έλαβε την πρωτοποριακή πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid Shield, σε επίπεδο «Principal».

Μέσα από τη συστηματική διαδικασία ελέγχου των απαιτήσεων του σχήματος πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid Shield, τεκμηριώθηκε πως η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα την ανάπτυξη κατάλληλων και επαρκών μηχανισμών, για την αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς του ιού.

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν 30 χρόνια. Οι δραστηριότητές και οι συνεργασίες της εταιρείας εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Όραμά της είναι να ταυτίσουν την παρουσία της, με την παροχή ποιοτικών ολοκληρωμένων λύσεων στον κλάδο Facilities Management, αντάξιων των απαιτήσεων των πελατών της.