Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης, ενώνει τις δυνάμεις της με το μη-κερδοσκοπικό σωματείο Safe Water Sports με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στο νερό και τα υδάτινα σπορ. Τα δύο μέρη δημιούργησαν ένα Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης για Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ), βάσει του οποίου θα πιστοποιούνται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και θα λαμβάνουν το Σήμα Ποιότητας “Certified Safety”.

Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία για το σχεδιασμό του πρώτου Ιδιωτικού Προτύπου στην Ευρώπη για την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ παρουσίασε ο Δρ. Π. Πασχαλάκης, Πρόεδρος και εμπνευστής του Safe Water Sports, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Safe Water Sports για την ασφάλεια των πολιτών στην θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Ο Δρ. Π. Πασχαλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το σήμα ποιότητας “Certified Safety” που θα δίνεται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής έπειτα από τον έλεγχο και την πιστοποίηση του διεθνούς αναγνωρισμένου φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους, καθώς και της τήρησης συγκεκριμένων πρακτικών και κανόνων ασφαλείας, για την πρόληψη των ατυχημάτων στη θάλασσα στη χώρα μας».

Με αφορμή αυτή τη συνεργασία, ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA HELLAS δήλωσε: «Η κοινή μας προσπάθεια στοχεύει τόσο στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας στους επισκέπτες των ελληνικών παραλιών και στην πρόληψη των ατυχημάτων, όσο και στην προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, καθώς μέσα από την ύπαρξη πιστοποιημένων επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ η Ελλάδα θα αποτελεί υπόδειγμα ασφάλειας στον τομέα αυτό».

Περισσότερες πληροφορίες για το Safe Water Sports: https://safewatersports.gr/el/

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer