Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas ενημερώνει για τα κυριότερα έργα περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων τα οποία ανέλαβε πρόσφατα και η υλοποίηση τους είναι σε εξέλιξη:

  • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
  • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • Πολυκαταστήματα LIDL
  • Εμπορικό Κέντρο GOLDEN HALL
  • Εμπορικό Κέντρο RIVER WEST
  • HΑΥΑΤΤ REGENCY
  • ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ

Οι περιοδικοί έλεγχοι των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα μας είναι υποχρεωτικοί από τη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604Β/2008) και επαναλαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα που ποικίλουν από 1 έως 6 χρόνια με κριτήριο τη χρήση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας (δημόσια χρήση – χρήση από ευρύ κοινό, επαγγελματική χρήση, χρήση κατοικίας).

Ο έλεγχος στον ανελκυστήρα περιλαμβάνει τη διενέργεια δοκιμών στις διατάξεις ασφαλείας του, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση του ή να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια του. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις εργασίες συντήρησης ή επισκευών.

Η TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στον έλεγχο και την πιστοποίηση ανελκυστήρων στην Ελλάδα από το 1994. Διαθέτει το σύνολο των σχετικών Διαπιστεύσεων για τον έλεγχο / πιστοποίηση νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων κ΄ Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας Ανελκυστήρων, οι οποίες τις έχουν χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), καθώς και τις αντίστοιχες Αναγνωρίσεις – Εγκρίσεις από την Πολιτεία. Επίσης είναι Κοινοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό κοινοποίησης 0906, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ.

Κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ελέγχων ανελκυστήρων έχοντας επιθεωρήσει πανελλαδικά μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 ανελκυστήρες.