Η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση της καταλληλότητας για λειτουργία των τριών κύριων τερματικών σταθμών αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών προϊόντων στο λιμάνι Άκαμπα της Ιορδανίας, στην Ερυθρά θάλασσα με στόχο:

  • Τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της ακεραιότητας του εξοπλισμού
  • Τη μείωση των αστοχιών με βάση την πρακτική προσέγγιση και τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας
  • Τον προσδιορισμό της καταλληλότητας για αδιάλειπτη λειτουργία
  • Τη βελτίωση του επιπέδου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
    Η TÜV AUSTRIA HELLAS κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ιορδανίας μέσω του γραφείου της με έδρα το Αμμάν προσφέροντας στην τοπική αγορά την ευρεία γκάμα των υπηρεσιών της σε πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων, καθώς επίσης σε βιομηχανικούς ελέγχους και ελέγχους παραλαβής, πιστοποίησης και καλής λειτουργίας μεγάλων τεχνικών έργων στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Σήμερα, το όνομα της TÜV AUSTRIA στην Ιορδανία είναι συνώνυμο με την ύψιστη τεχνική ικανότητα, την αμεροληψία και την υψηλή αξιοπιστία.