ΨηφιοποιοÜμε και ΠιστοποιοÜμε την Ασφάλεια Τροφίμων

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 16.00 έως 18.00, η TÜV AUSTRIA HELLAS, διοργανώνει, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού  Έργου “TheFSM”-The Food Safety Market (Horizon 2020), ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ψηφιοποίηση της πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων «farm to fork», μέσα από την πλατφόρμα “TheFSM” : The Food Safety Market».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παραγωγούς, επιχειρήσεις τροφίμων, εμπόρους, ερευνητές και φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία πιστοποίησης της ασφάλειας τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις και οι στόχοι του  Έργου, οι εφαρμογές της ψηφιακής πλατφόρμας δεδομένων  “TheFSM” και τρόποι αξιοποίησης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφάλειας τροφίμων παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων του Aγροδιατροφικού τομέα. Επίσης θα γίνει παρουσίαση του Πιλοτικού Προγράμματος της πλατφόρμας και των αποτελεσμάτων του σε παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί οι δύο πρώτες φάσεις της πιλοτικής λειτουργίας σε 15 παραγωγούς & επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του Έργου να συμμετέχουν άλλες 10 επιχειρήσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα εκτός από την Ελλάδα, πραγματοποιείται σε Κύπρο, Ρουμανία, Αίγυπτο και Ιορδανία με την υποστήριξη επιλεγμένων θυγατρικών του Ομίλου, συμβάλλοντας στην ουσιαστική σύνδεση των πραγματικών καθημερινών επιχειρηματικών αναγκών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό τομέα με τις λειτουργίες της πλατφόρμας “TheFSM”. Η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να καταστεί ένα εργαλείο φιλικό για τον χρήστη των  εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην αλυσίδα τροφίμων, αλλά και αξιόπιστο για τις παρεχόμενες επεξεργασμένες πληροφορίες που θα παρέχει, στους φορείς ελέγχου ή και πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων.

Κεντρική λαχαναγορά Αθηνών – ΟΚΑΑ – Άγιος Ιωάννης Ρέντης.
Αγορά Καταναλωτή – Β πτέρυγα
(Open Farm Agora)

Για περισσότερες πληροφορίες:
TÜV AUSTRIA Hellas – Διεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Επικοινωνίας
Γεωργία Τέρπου | georgia.terpou@tuv.at ή 210 5220920

Το πρόγραμμα του Webinar είναι το ακόλουθο:

 

 

Ημερομηνία: 21/9/2022 
Ώρα: 16:00 
16:00 – 16:10Προσέλευση – Εγγραφές
16:10 – 16:20Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
16:20 – 16:35

Παρουσίαση του Έργου: «The Food Safety Market: an SME-powered industrial data platform to boost the competitiveness of European food certification» και εφαρμογή του στη διαδικασία της πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων στην Ελλάδα.

Κώστας Μαύροπουλος, Project Manager ‘’TheFSM’’, Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης, TÜV AUSTRIA HELLAS

16:35– 17:05

Οι εφαρμογές ‘Inspection Tool’, ‘Supplier Verification Tool’ και ‘Farm Management System’ της πλατφόρμας “TheFSM” : The Food Safety Market» και δυνατότητες αξιοποίησης παραγωγούς, μεταποιητές, λιανοπωλητές.

Στέλιος Βαπορίδης, Pilot Leader ‘’TheFSM’’, Project Development Manager in the Agri Food Sector, Quality, Food Safety & Agricultural Products Lead Auditor, TÜV AUSTRIA HELLAS

17:05– 17:15

Παρουσίαση του Πιλοτικού Προγράμματος της πλατφόρμας “TheFSM” στο δίκτυο συνεργαζόμενων παραγωγών και επιχειρήσεων της AGREXPO ΑΕ.

Γιώργος Γκούμας Προέδρος AGREXPO Α.Ε.

17:15– 17:25

“Η συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων (APPs) όπως το “TheFSM” στην μετάβαση σε ένα «έξυπνο» μοντέλο παραγωγής και εμπορίας, αγροτικών προϊόντων και τροφίμων”.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc , Γ.Π.Α., Συνιδρυτής Med Culture/ Open Farm

17:25 – 17:35

Κρίσιμες επιχειρηματικές, τεχνικές και νομικές απαιτήσεις που συνδέονται με την πιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων μέσα από την πλατφόρμα “TheFSM” : The Food Safety Market».

Αντουέλα Βαγγέλη, Project Coordinator “TheFSM”, TÜV AUSTRIA HELLAS

17:35– 17:50

Η αγορά πιστοποίησης της ασφάλειας τροφίμων στην Ελλάδα και δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης για παραγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα.

Γιάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος, TÜV AUSTRIA HELLAS

17:50 – 18:00Ερωτήσεις – Ανοιχτή Συζήτηση

    Εγγραφή

      Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

        Please fill the form bellow to download our Gamification Primer