Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 (Quality management systems – Requirements) είναι πλέον πραγματικότητα. Για την εφαρμογή του νέου προτύπου έχει καθοριστεί μεταβατική περίοδος 3 ετών μετά την ημερομηνία έκδοσής του (15-9-2015), ενώ 18 μήνες μετά την έκδοση του προτύπου (15-3-2017) όλες οι αρχικές πιστοποιήσεις θα γίνονται μόνο με το πρότυπο ISO 9001:2015. Η έκδοση του νέου προτύπου συνοδεύεται και από την αναβάθμιση του ISO 9000:2015 (Quality management).

Η TÜV AUSTRIA HELLAS βρίσκεται πάντα πρώτη στις εξελίξεις με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των πελατών της και την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν και ενημερωτικές ημερίδες-σεμινάρια από την TÜV ACADEMY με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση γύρω τη νέα έκδοση του ISO 9001 .

NEA EKDOSI ISO 9001:2015