Ίδρυση της TÜV AUSTRIA

Ίδρυση της TÜV AUSTRIA HELLAS

Δημιουργία του παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη

Δημιουργία του παραρτήματος στη Κρήτη

Δημιουργία του παραρτήματος Β. Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη