Την υπογραφή της TÜV AUSTRIA HELLAS φέρουν οι πιστοποιήσεις της Κοινοπραξίας IMPREGILO S.p.A. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η οποία είναι υπεύθυνη για την αποπεράτωση του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) στο Δέλτα Φαλήρου. Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή επιθεώρηση απονεμήθηκε τριπλή πιστοποίηση της Κοινοπραξίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, με το πρότυπο ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και με το πρότυπο OHSAS 18001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή του έργου «πολιτιστικό ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFCC)». Οι πιστοποιήσεις αυτές επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα του συγκεκριμένου έργου, η ολοκλήρωση του οποίου προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και εντός του χρονοδιαγράμματος.

Επιπλέον, εκτός από τις πιστοποιήσεις, η TÜV AUSTRIA HELLAS συνέβαλε και στην τεχνική αρτιότητα της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ, το οποίο θα στεγάσει τη νέα Εθνική Λυρική Σκηνή και την νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Αναλυτικότερα, πραγματοποίησε shop & field επιθεωρήσεις και διεκπεραίωσε εργαστηριακούς ελέγχους για τις μεταλλικές κατασκευές του κτιρίου, τις ξύλινες επενδύσεις της Λυρικής Σκηνής, αλλά και για το Ferrocement, από το οποίο αποτελείται το στέγαστρο της Λυρικής Σκηνής και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αρχιτεκτονική καινοτομία.

Ακόμη, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει ενεργό ρόλο και στον έλεγχο και την πιστοποίηση, βάσει αυστηρών προδιαγραφών, του φωτοβολταϊκού πάρκου που θα εγκατασταθεί στο ενεργειακό στέγαστρο της Λυρικής Σκηνής. Συγκεκριμένα, συνέβαλε στην αξιολόγηση των μελετών και των κύριων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ προβλέπεται να πιστοποιήσει την εγκατάσταση του πάρκου βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

Η Κοινοπραξία IMPREGILO S.p.A. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. φέρει την υπογραφή δύο κατασκευαστικών εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την επιλογή τους μέσα από μία μακρά διαδικασία διεθνών προδιαγραφών που είχαν τεθεί για την ανάληψη της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ. Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς πιστοποίησης στην Ελλάδα, διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που με την εμπειρία και την υψηλή κατάρτιση που διαθέτει, ανταποκρίνεται με επιτυχία σε μεγάλου βεληνεκούς κατασκευαστικά έργα.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer