Κυβερνοασφάλεια Οργανισμών, τελικών χρηστών & εργαζομένων
Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τον επαγγελματία, ο οποίος στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων του,  είναι σε θέση να αναγνωρίσει  και να ταξινομήσει τις βασικές απειλές στην κυβερνοασφάλεια των Οργανισμών και των φυσικών προσώπων (χρηστών και εργαζομένων του Οργανισμού) και να εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές προστασίας κατά της κυβερνοτρομοκρατίας, αναπτύσσοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και μέτρα φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας και υλοποιώντας ενέργειες κρυπτογράφησης, ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση, κ.α.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.
Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer