Τα καθαρά, κρυστάλλινα και σχετικά υψηλής θερμοκρασίας νερά της Λέρου αποτέλεσαν τις ιδανικές προϋποθέσεις για την δημιουργία της εταιρείας “Μάρκελλος ιχθυοκαλλιέργειες Λέρου ΑΕ” το 1985, με την ποιότητα των προϊόντων κάτω από αυτές τις συνθήκες να είναι εγγυημένη. Τα είδη που εκτρέφονται στις έξι πλωτές μονάδες είναι η τσιπούρα και το λαβράκι ενώ η παραγωγή τους ανέρχεται στους 2.000 τόνους ετησίως. Οι εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται κυρίως στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το συσκευαστήριο της μονάδας γίνεται στον όρμο Παρθένι ακολουθώντας τις προδιαγραφές HACCP. Η εταιρεία πιστοποιείται από την TÜV AUSTRIA Hellas ως προς το πρότυπο GLOBAL GAP aquaculture. Το πρότυπο GLOBAL_GAP θέτει κριτήρια, ελέγχει και πιστοποιεί:

?Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
?Τον ορθό τρόπο εκτροφής των ψαριών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
?Την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
?Την ευζωία των ψαριών
?Την προστασία του περιβάλλοντος

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer