Με πράσινη ενέργεια λειτουργεί πλέον το Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, του Ασύλου Ανιάτων, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος, που υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Ο σχετικός έλεγχος και η πιστοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε δωρεάν από την TÜV Austria Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας «ΑΚΟÜΜΕ & ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ».

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer